Your Key to the Filipino Community

FOLLOW US ON   

 

  

 
(619) 434-1720

The #1 Source in San Diego for News & Information for the Filipino Community.

 

600 E. 8th St., STE 3

National City, CA 91950

 

Phone: (619) 434-1720
Fax: (619) 399-5311
sales@thefilipinopress.com
classifieds@thefilipinopress.com
editorials@thefilipinopress.com
susan@thefilipinopress.com
Hours:
Mon - Fri: 9:00 am - 5:00 pm
Sat - Sun: Closed

 

Get a Boost Against COVID: What You Need to Know About Boosters
By the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

 

COVID vaccines and boosters have reduced the threat of COVID, allowing many people to gather, travel, and celebrate with more peace of mind. Vaccines and boosters provide the best protection against the worst outcomes of COVID, yet people still have many questions around boosters.

 

As of August 10, CDC data showed that while Asian Americans were among the highest boosted group—with nearly 70 percent of those eligible having received their first booster doses—only 14 percent of fully vaccinated Asian Americans 50 years or older have gotten their second booster. First booster rates are still low for Native Hawaiians and Pacific Islanders, with less than half of the population age 5 and older receiving their first booster doses.

 

To that end, the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign has engaged community-based organizations as partners to increase vaccine and booster uptake across the country.

 

A partnership between Pacific Island Ethnic Art Museum (PIEAM) and Empowering Pacific Islander Communities (EPIC) has humanized the numbers behind those lost to COVID-19 with a curated community exhibit titled, Toe Fo’i: The Return. Through the power of storytelling from 6 Pasifika artists, Toe Fo’i: The Return evokes a narrative that “reminds visitors the stories of those lost are the stories of those who survived,” says Kiki Rivera, PIEAM Guest Curator and EPIC Storyteller.

 

“COVID-19 devasted our Native Hawaiians and Pacific Islanders,” says Rivera, “We are as dedicated to drawing awareness to the importance of vaccines and boosters as we are to guiding our communities through the hurdles of misinformation, fear, mistrust, and entitlement that surround the topic.”

 

Here is what people should know about the COVID boosters:

 

Boosters provide the best protection against severe illness and death. Over time, vaccines may become less effective at preventing COVID, and just because you’ve had COVID doesn’t mean you can’t get it again. Getting boosted extends your protection and keeps you safer from emerging variants. A booster shot is another dose that — as the name suggests — boosts immunity to the virus as time passes. Vaccinated people who have also had a booster are less likely to get sick; but if they do catch the virus, the illness is usually less severe. For adults ages 65 or older, boosters can more than double their protection.

 

Vaccines and boosters protect vulnerable populations against COVID. Everyone 5 or older who has completed their initial COVID vaccination series should get a booster. Individuals who are up to date on COVID vaccines not only receive protection for themselves, but they also help reduce the spread of COVID to people who are at high risk due to age or compromised immune systems.

 

Second boosters provide added protection for people at higher risk. Adults age 50 or older and immunocompromised individuals can improve their protection even more with a second booster. CDC recommends second boosters, with either the Pfizer or Moderna vaccines, for: 

 

 

  • People age 50 or older who got their first booster four months or more ago,
  • People who got a Johnson & Johnson vaccine and their first booster with a Johnson & Johnson
          dose at least four months ago,
  • Residents of long-term care settings,
  • People with certain underlying medical conditions that impact their immune systems, and
  • Pregnant and recently pregnant people.

 

Boosters are readily available to all vaccinated people ages 5 years or older. Just like the vaccines, booster shots are available at no cost to anyone living in the U.S. People who got Pfizer or Moderna vaccines should get a booster five months after the initial doses. Vaccinated adults 18 or older may choose any available vaccine as a booster, regardless of the type or brand of vaccine received previously. Only the Pfizer vaccine is available as a booster for those ages 5 to 17.

 

For more information and to find a vaccine, visit www.vaccines.gov.
 


 

 

 

Mga Bagong Animated na Video na Nagpapakita ng mga Pamamaraan ng Interbensyon ng Bystander


Ang mga Maaaring Gawin ng mga Pangkaraniwang Tao para Labanan ang Pagtaas ng mga Insidenteng Bunsod ng Pagkamuhi


Ayon sa pananaliksik, 75% ng mga tao ang nag-ulat na sila’y gumagawa ng interbensyon pagkatapos makatanggap ng pagsasanay sa interbensyon ng bystander


Mayo 31, 2022 (New York, NY) — Ang AARP, Right To Be (dating Hollaback!), at Asian Americans Advancing Justice – AAJC ay nagtulungan ngayong Buwan ng Pamana ng Mga Asian American, Katutubo ng Hawaii, at Taga-Isla Pasipiko para makabuo ng serye ng mga animated na video para ipakita ang mga pamamaraan ng interbensyon ng bystander (paano tukuyin ang panliligalig at ligtas na gumawa ng interbensyon) sa mas malawak na saklaw ng madla. Ipinapakita ng bagong data na 75% ng mga taong nakasaksi ng panliligalig ay nag-ulat na nagawa nilang gumawa ng interbensyon pagkatapos nilang dumalo sa pagsasanay ng Right To Be.

 

Sa nakalipas na dalawang taon, naging biktima ang Asian Americans ng mga kasuklam-suklam na pag-atake at pasalitang pananakit. Sa kasamaang-palad, lalo lamang lumaki ang pangangailangan para sa pagsasanay sa interbensyon ng bystander. Iniulat ng FBI na ang mga insidente ng krimeng bunsod ng pagkamuhi na inudyukan ng pagkiling laban sa mga Asyano noong 2020, kumpara sa 2019, ay tumaas ng 76%. Ipinapakita ng “5Ds ng Bystander Intervention,” ang animated video ng Right To Be, ang mga magagawang hakbang para tugunan ang iba’t ibang anyo ng panliligalig. 


“Nang nagsimulang makita ng Asian Americans Advancing Justice – AAJC (Advancing Justice – AAJC) ang pagtaas ng pagkamuhi at panliligalig laban sa Asian Americans sa simula ng pandemyang COVID-19, nagawa naming makipagtulungan sa Right To Be para iakma ang kanilang pagsasanay sa interbensyon ng bystander para tugunan ang poot at panliligalig laban sa mga Asyano,” sabi ni Marita Etcubañez, Senior Director ng Mga Estratehikong Inisyatiba ng Advancing Justice – AAJC. “Mula nang inilunsad ang aming serye ng pagsasanay noong Abril 2020, nakipag-ugnayan at nakapagbigay na ng pagsasanay ang Right To Be at Advancing Justice – AAJC sa higit sa 120,000 tao.”


Ang pamamaraan ng Right To Be ay binubuo ng limang paraan ng interbensyon ng bystander. Inilalarawan ng bawat animation ang isa sa limang paraan, na binuo at sinubukan sa nakaraang dekada ng Right To Be sa pamamagitan ng mga sesyon ng pagsasanay nito na nakatulong sa daan-daang libong Amerikano na matutuhan kung paano sagutin ang tanong na, “Ano ang dapat kong gawin?” 


“Makakasaksi tayo ng panliligalig sa iba’t ibang anyo, mula sa mga palihim na negatibong pagkilos dahil sa lahi (racial micro-aggression) sa araw-araw na buhay hanggang sa lantarang diskriminasyon sa kasarian sa lugar ng trabaho. Kadalasang gusto nating hindi lumala ang sitwasyon, pero hindi natin alam kung paano,” sabi ni Emily May, Co-Founder at Executive Director ng Right To Be. “Ipinapakita ng animated na serye kung paano pinakamahusay na pangasiwaan ang mga pagkakataon ng panliligalig bilang isang bystander. Layunin nating gawing mga kaalayado ang mga bystander!”


Tulad ng sitwasyon para sa maraming taong may kulay, nakakaramdam ang Asian Americans na hindi sila ligtas at nabubuhay sila nang may takot. Nasiyahan ang mga katuwang na makita ang pagbuhos ng suporta, dahil mahigit sandaang libong tao na ang nag-sign up para sa mga sesyon ng pagsasanay sa interbensyon ng bystander, pero ngayon, sa pamamagitan ng mga bagong videong ito, sabik ang mga katuwang na organisasyon na makipag-ugnayan sa higit pang tao sa pamamagitan ng paraang ito.


“Sa pag-uulat ko tungkol sa pagkamuhi laban sa mga Asyano at mga pag-atake laban sa mga komunidad ng Black, Latina/o/x, at LGBTQIA+ sa nakaraang sampung taon, nakita ko kung paano ginugusto ng mga bystander na tumulong, pero hindi sila sigurado kung paano,” sabi ni Richard Lui, isang tagapag-ulat sa NBC News/MSNBC na nagboluntaryong idirekta ang serye sa ngalan ng Asian American Journalists Association. “Mas malaki higit kailanman ang pangangailangang mabigyan ng kakayahan ang mga tao na ligtas na gumawa ng interbensyon at bawasan ang kasidhian ng sitwasyon.”


Ang limang video ay batay sa mga 5D na estratehiya sa interbensyon ng bystander na binuo ng Right To Be: 


●    Distract (Paggambala): Paggawa ng gambala para mabawasan ang kasidhian ng sitwasyon;
●    Delegate (Pag-delegate): Paghanap ng ibang taong makakatulong;
●    Document (Pagdokumento): Pagdokumento ng insidente at pagkatapos pagbigay ng          dokumentasyon sa taong dumanas ng panliligalig;
●    Delay (Pag-antala): Pangumusta sa taong nakaranas ng panliligalig;
●    Direct (Pagdirekta): Pagtakda ng hangganan sa taong nanliligalig at pagkatapos  paglipat ng atensyon sa taong dumaranas ng panliligalig.


“Sa pamamagitan ng mga animated na videong ito, nilayon naming maipakita ang iba’t ibang uri ng tao at lugar, para makita ng mga manonood ang kanilang mga sarili sa mga bystander na nakikitang gumagawa ng interbensyon,” sabi ni Alex Lo, na gumawa ng serye.


Ang pangkat ay aktibong nasa mga talakayan para maipakita ang mga animated na videong ito sa mga sinehan ng AMC sa buong bansa kasama sa mga ipinapakita bago magsimula ang pelikula at sa mga plataporma ng Comcast NBCUniversal bilang mga anunsiyo hinggil sa pampublikong serbisyo. 

 

Pinamunuan ng animator na beterano sa industriya na si Davy Liu (Beauty and the Beast at Mulan ng Disney, at higit pa) ang pangkat ng tatlong animator, at sinulat ng pinararangalang kompositor na si Zev Burrows ang orihinal na score para sa seryeng may limang bahagi. Ang mga karakter sa serye ay kumakatawan sa bawat malaking pangkat etniko (Asyano, Black, Latinx, Katutubo, at puting Amerikano) at rehiyon ng bansa (Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at Isla Pasipiko). Ibinibigay ang mga videong ito sa Mandarin, Cantonese, Thai, Hindi, Korean, Vietnamese, Tagalog, pati na rin sa Ingles at Espanyol.

 

“Ang pagbibigay ng mga kritikal na mga materyales sa pagsasanay sa interbensyon ng bystander sa angkop na wika ay makakatulong lalo na sa ating mga nakatatanda at taong nagsasalita ng limitadong Ingles na nalalantad sa panganib,” dagdag ni Daphne Kwok, VP ng Pagkakaiba-iba, Katarungan at Pagsasama sa AARP.


Noong unang bahagi ng nakaraang taon, isang maikling paglalarawan ng mga 5D ang lumabas sa isang anunsiyo hinggil sa pampublikong serbisyo na ginawa katuwang ang Advancing Justice - LA na isinalaysay ng aktor na si Ken Jeong at na-animate ng pinararangalang ilustrador na si James Yang. Ang mga bagong videong ito, pati na ang PSA, ay mahahalagang bahagi ng mas pinalaking pakikipagtulungan at pagkakaugnay ng Right To Be at Asian Americans Advancing Justice sa buong bansa para palawakin ang saklaw ng pagsasanay sa interbensyon ng bystander.


Para sa higit pang impormasyon, kasama ang kung paano magparehistro para sa mga libreng pampublikong sesyon ng pagsasanay sa interbensyon ng bystander, na pinamumunuan ng Right To Be at Advancing Justice – AAJC, tingnan ang https://righttobe.org/trainings/bystander-intervention-to-addess-antiasian-harassment/
 


 

 

 

Kick It California is here to help Californians quit smoking -- and improve their mental and physical health 
By Mark Hedin, Ethnic Media Services 

 

California is once again emerging as a leader in the fight against Big Tobacco with the California Smokers’ Helpline, renamed Kick It California — the state’s official effort to help people stop smoking.

Through Kick It California, anyone who wants to quit tobacco use – whether it’s cigarette smoking, vaping, chewing or anything else – will find an array of resources available for free on the program’s new, mobile-friendly website, kickitca.org. Other ways to get started on the path to better health include texting “Quit Smoking” to the number 66819 or calling 1-800-300-8086. The program offers services in English and Spanish, including coaching, and in some cases providing nicotine patches, gum or lozenges at no charge. 
 
Kick It California has helped more than one million Californians kick the habit. We’re here to help you take that first step toward being tobacco free — and we encourage you to check out our website for free guides and quit plans, or speak with one of our quit coaches to make a personalized quit plan that will work for you,” said Emily Aughinbaugh, Kick It California program director.

Now more than ever, it’s important for Californians to prioritize their mental health. More than half of the smokers who called California’s Quitline reported a mental health condition such as depression, anxiety disorder, bipolar disorder, drug/alcohol abuse or schizophrenia, and two-thirds faced more than one condition.

 

Notably, more than 70% of all smokers in this study tried to quit, regardless of mental health status. The high rate at which the sampled smokers sought help quitting indicates that counseling, like the services offered by Kick It California, can provide an “excellent opportunity toward improving smokers’ quality of life.”

 

Quitting smoking is a process that often takes several attempts to succeed. But, it’s well worth the effort, both for one’s physical and mental health.

 

Quitting smoking at any age is beneficial as it reduces the risk of premature death from chronic diseases and improves overall health. Over time, you lower your risk of heart disease, poor reproductive health outcomes and 12 types of cancer, including lung, liver and bladder. Within the first 24 hours of quitting, nicotine levels in the blood drops to zero. By the second week, circulation has improved and your lungs are starting to work better. Did you know that quitting can add as much as 10 years to your life expectancy?

 

In addition to spurring physical improvements, quitting tobacco use can reduce anxiety and stress — and even lead to improved mood and quality of life.

Kick It California is there to help Californians kick the habit of smoking, not only to support their physical well-being, but also their mental health.

“Every step forward counts. Start 2022 tobacco free!” Aughinbaugh of Kick It California urged.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contact Us

Contact Us for more Information regarding our Website, and how you can Advertise with Us!

Community Calendar

See our upcoming events!

Testimonials

Susan, the owner of The Filipino Press, is a great person to know if you are targeting the ethnic population of San Diego for your products and services...
-LW, 12/28/13

 
Welcome to The Filipino Press!
AARP Safety TIps Video